Znovuzrodení

Predstavte si človeka, ktorý by celý svoj život, od útleho detstva, prežil vo väzení s vedomím, že je odsúdený na smrť. Aj to je jeden z rozmerov krstu, vyslobodenie, amnestia, ničím nezaslúžená milosť. Vlastne Kristom zaslúžená. Všetci sa rodíme do takéhoto strašného väzenia.

Sloboda nie je samozrejmosť. Učte svoje dieťa žiť v slobode Božích detí.