OPORA PRE VÁS

Krstní rodičia sú dôležití. Vyberte si takých, ktorí budú spolu s vami vychovávať dieťa vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus.

Krstný rodič je nenahraditeľný. Platí to najmä keď krstíme dospelého konvertitu. Vtedy je to práve budúci krstný otec alebo matka, kto budúceho krstenca sprevádza počas celej dvojročnej prípravy na krst i v prvých rokoch jeho kresťanského života. Chodí s ním na katechézy a prípravné stretnutia, modlí sa s ním, postí, po krste s ním chodí v nedeľu na svätú omšu, doprevádza ho k spovedi, zoznamuje ho s ostatnými kresťanmi… Proste robí všetko preto, aby si jeho krstenec našiel svoje miesto vo farnosti a v Cirkvi. Pomáha svojmu zverencovi zvládnuť ťažkosti, odpovedá na jeho otázky, motivuje ho a povzbudzuje. A pred farnosťou ručí svojim čestným slovom, že jeho zverenec má tie najlepšie úmysly a jeho rozhodnutie je naozaj zodpovedné. Pri krste detí to majú krstní rodičia ľahšie, pretože o mnohé zo spomínaných úloh sa delia s rodičmi.

pixabay.com (3281388)

Už ste vybrali krstného rodiča pre svoje dieťa? Výborne :-) Podporte ho modlitbou:

Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí. Vieš, koho sme vybrali za krstných rodičov a prečo sme zvolili práve ich. Prosíme, požehnaj a posväť našu voľbu a urob z nich skutočných svedkov viery pre naše dieťa. Amen.