Krst

O KRSTE DETÍ V KATOLÍCKEJ CIRKVI

Prečo krst?

Každý rodič chce pre svoje dieťa to najlepšie. Zrejme ste aj vy strávili celé hodiny výberom mena či uvažovaním o krstných rodičoch pre vaše dieťatko. Hľadáte ten najlepší kočík, neskôr budete vyberať tú najlepšiu škôlku. O pár rokov sa budete pýtať: „Čo naše dieťa získa v tejto škole, v tomto krúžku?“

A čo získa vaše dieťa krstom?

Katechizmus hovorí, že získa ovocie: "Ovocie krstu alebo krstná milosť je bohatá skutočnosť. Obsahuje odpustenie dedičného hriechu a všetkých osobných hriechov, narodenie pre nový život, ktorým sa človek stáva Otcovým adoptívnym synom, Kristovým údom a chrámom Ducha Svätého. Pokrstený je tým včlenený do Cirkvi, Kristovho tela, a dostáva účasť na Kristovom kňazstve."

Dedičný hriech? Nový život? Boh si adoptuje naše dieťa? Môj syn sa stane chrámom? Moja dcéra bude časťou Krista? Áno. Možno to vyzerá zložito, ale o tom sa môžeme porozprávať neskôr osobne počas prípravy na krst dieťatka.

V tomto momente potrebujete vedieť, že…

  • Krst je nevyhnutný. Ježiš Kristus v šestnástej kapitole Evanjelia podľa Marka hovorí, že kto uverí a dá sa pokrstiť, bude spasený, ale kto neuverí, bude odsúdený.
  • Aj novorodenci môžu byť pokrstení. Vďaka krstu získa aj dieťa, ktoré ešte nemohlo uveriť v Krista, nadprirodzenú milosť a ochranu. Preto už v časoch prvých kresťanov prijímali krst celé rodiny, ako o tom čítame napríklad v Skutkoch apoštolov. A preto i dnes Cirkev krstí maličkých.
  • Na krst sa treba pripraviť. Vaša farnosť vám ponúkne prípravný program, ktorý zvyčajne pozostáva z jedného až troch stretnutí o dĺžke cca 60 minút. Príprava je dôležitá pre rodičov i krstných rodičov.
  • Krst je slávnosťou celej Cirkvi, a preto sa len výnimočne vysluhuje mimo nedeľnej svätej omše.

TIP: Chcete už teraz vedieť viac? Skúste nášho sprievodcu:-)