Nie ste na to sami

Veľmi sa tešíme, že chcete dať svoje dieťatko pokrstiť. Každý rodič chce dať svojmu dieťatku to najlepšie. Ak ste sa pre krst rozhodli, znamená to, že ho považujete za dôležitý. A my veríme, že dôležitý naozaj je. Lenže krst, bez osobného rozhodnutia patriť celý život Kristovi, je akoby nedokončený, asi ako zásnuby bez svadby. Aby sa váš syn či dcéra raz rozhodli darovať sa Kristovi, potrebujú výchovu vo viere. S tým vám samozrejme radi pomôžeme.

Rozhodnite sa už dnes vychovať zo svojho dieťaťa verného kresťana. Rozhodnutie môžete vložiť do nasledovnej modlitby.

Všemohúci Bože, ty chceš naše dieťa v krste prijať za svoje a darovať mu večný život. Sľubujeme, že ho budeme vychovávať tak, že bude zachovávať tvoje prikázania, motivované láskou k tebe i svojim blížnym tak, ako nás to učil tvoj Syn. Tak nám, Bože, pomáhaj, skrze tvojho Syna, Ježiša Krista, ktorý žije a kraľuje na veky vekov. Amen.