Zbroj a výcvik

Anglický spisovateľ C.S. Lewis v jednej zo svojich kníh hovorí, že žijeme na nepriateľskom území. V prvej knihe Svätého Písma (Genezis) čítame, ako do tohto dobrého, Bohom stvoreného sveta vpustili prví ľudia zlo. Od toho okamihu si Diabol robí nárok na tento svet a na všetko, čo doň patrí. Vrátane nás. Preto sa rodíme na tento svet poznačení jeho ohavným znamením, dedičnou vinou či hriechom, ktorý zmýva voda krstu. Ba čo viac, v krste a birmovaní sme tiež v Duchu Svätom „označení pečaťou na deň vykúpenia“ (Ef 4,30).

Požehnajte dnes svoje dieťatko slovami:


Nech ťa posilňuje sila Krista, nášho Spasiteľa. Amen.