Biele rúcho

To najdôležitejšie, čo sa udeje v krste, zostáva neviditeľné. Preto používame vonkajšie znaky, aby sme to zviditeľnili. Hneď po krste sa kňaz obráti na vaše dieťa slovami:

„Stal si sa novým stvorením a obliekol si sa v Krista. Toto biele rúcho nech je Ti znakom tejto hodnosti.“

Navonok bude vaše dieťa po krste rovnaké ako pred ním a najbližšie mesiace na ňom nebude vidno, že sa stalo novým stvorením, ani že si oblieklo Krista. Preto biela košieľka. Ako vonkajší znak neviditeľnej milosti.

A tiež preto, aby ste nezabudli to neviditeľné chrániť. Chráňte to nové stvorenie vo vašom dieťati. Nech si ho prinesie nové a nepoškvrnené až za hranicu smrti.

Čistí

Kľúčovým je slovo chrániť. Chráňte svoje dieťa pred hriechom. Lebo hriech ohrozuje Boží život v človeku. V prvých rokoch sa nemusíte obávať, že by dieťa samo spáchalo nejaký hriech. Ešte dlho, minimálne do 5-7 rokov toho nebude schopné. O to viac ho musíte chrániť pred hriechom, ktorý prichádza zvonka. V prvom rade pred vaším hriechom. Je to ako s fajčením, hoci dieťa samo nefajčí, najviac ho ohrozuje fajčenie dospelých. Chráňte sa hriechu. To je to najlepšie, čo môžete pre dieťatko urobiť.

Naučte svoje dieťa úprimne oľutovať a poprosiť o odpustenie. Na rozdiel od maličkých detí, my dospelí nedokážeme nespáchať žiaden hriech. Ale to nie je dôvod, aby sme žili v hriechu. Preto prosíme o odpustenie vždy keď padneme a znova robíme rozhodnutie už viac nehrešiť. Nedokážete zabrániť svojmu dieťatku, aby sa zamazalo. Ale žiadna mama nepripustí, aby pobehovalo po svete špinavé :-)

Vedeli ste, že...

V Novom zákone sa zmienka o odeve ako symbol objavuje pomerne často:


  • "Všetci, čo ste pokrstení v Kristovi, Krista ste si obliekli." (Gal 3,27)
  • "vy, čo ste si vyzliekli starého človeka s jeho skutkami a obliekli ste si nového." (Kol 3,9-10)

Jedným z takých miest je aj Ježišovo podobenstvo o svadobnej hostine. Určite si ho prečítajte, nachádza sa na začiatku 22 kapitoly Matúšovho evanjelia.