Ocko

Asi ešte chvíľu potrvá, kým vaše dieťatko vysloví prvé mama, tata… A ešte viac času ubehne, kým si uvedomí, čo tie slová znamenajú. No predpokladám, že budete s napätím a túžbou očakávať ten okamih.

Boh túži po tom dni, keď ho váš syn alebo dcéra osloví ako otca. Nie, Boh to nepotrebuje pre naplnenie svojich emocionálnych túžob. Nie pre ten pocit, akým budete asi naplnení vy. Boh túži po tom oslovení pre vaše dieťa samotné. Vaše dieťa vás, otca a mamu, potrebuje. No pre skutočne naplnený život, pre dosiahnutie najlepšej verzie svojho ja, pre naplnenie zmyslu svojej existencie…, potrebuje spoznať v Bohu milujúceho Otca a v Cirkvi milujúcu matku. Milujúcich a milovaných. Vychovajte svoje deti ako synov a dcéry Boha Otca a Matky Cirkvi. Milovaných a milujúcich.

Otče náš

Hoci ste rodičia, v tomto sa vám krstom stane vaše dieťatko rovnocenným. Spolu s ním ste aj vy milovaným synom, milovanou dcérou Otca, ktorý je na nebesiach. Pamätajte na to. Oslovte ho teraz hneď:

Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, príď kráľovstvo tvoje, buď vôľa tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako aj my odpúšťame svojim vinníkom, a neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého. Amen.

Vedeli ste, že...

Oslovenie Otče, ktorým začína modlitba Pána, nám dnes znie trochu rezervovane. No v čase keď dnešný preklad modlitby do slovenčiny vznikal, to bolo bežné oslovenie, asi ako keď dnes dieťa povie ocko. Ježiš v modlitbe použil aramejské slovo abba. Mimochodom v hebrejských rodinách sa používa dodnes. Viac sa dozviete v tomto článku.

pixabay.com (2616673)