OPORA PRE VÁS

Už ste vybrali krstného rodiča pre svoje dieťa? Výborne :-) Podporte ho modlitbou:


Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí. Vieš, koho sme vybrali za krstných rodičov a prečo sme zvolili práve ich. Prosíme, požehnaj a posväť našu voľbu a urob z nich skutočných svedkov viery pre naše dieťa. Amen.

Krstní rodičia sú dôležití. Vyberte si takých, ktorí budú spolu s vami vychovávať dieťa vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho, ako nás o tom poučil Kristus.

Krstný rodič je nenahraditeľný. Platí to najmä keď krstíme dospelého konvertitu. Vtedy je to práve budúci krstný otec alebo matka, kto budúceho krstenca sprevádza počas celej dvojročnej prípravy na krst i v prvých rokoch jeho kresťanského života. Chodí s ním na katechézy a prípravné stretnutia, modlí sa s ním, postí, po krste s ním chodí v nedeľu na svätú omšu, doprevádza ho k spovedi, zoznamuje ho s ostatnými kresťanmi… Proste robí všetko preto, aby si jeho krstenec našiel svoje miesto vo farnosti a v Cirkvi. Pomáha svojmu zverencovi zvládnuť ťažkosti, odpovedá na jeho otázky, motivuje ho a povzbudzuje. A pred farnosťou ručí svojim čestným slovom, že jeho zverenec má tie najlepšie úmysly a jeho rozhodnutie je naozaj zodpovedné. Pri krste detí to majú krstní rodičia ľahšie, pretože o mnohé zo spomínaných úloh sa delia s rodičmi.

Krstní rodičia sú dôležití

Určite ste už uvažovali nad tým, koho by ste za krstného rodiča pre vaše dieťa chceli vy. Ale koho by si na túto službu vyvolil Boh? Môžete sa inšpirovať biblickým rozprávaním o tom, ako apoštoli zvolili Mateja namiesto zradcu Judáša. Dočítate sa o tom v prvej kapitole Skutkov apoštolov.


Všetci jednomyseľne zotrvávali na modlitbách spolu so ženami, s Ježišovou matkou Máriou a s jeho bratmi. V tých dňoch vstal Peter uprostred bratov - bolo tam zhromaždených asi stodvadsať ľudí - a povedal: „Bratia, muselo sa splniť Písmo, kde predpovedal Duch Svätý ústami Dávida o Judášovi, ktorý bol vodcom tých, čo zajali Ježiša… Treba teda, aby sa z týchto mužov, čo boli s nami celý čas, keď medzi nami žil Pán Ježiš, počnúc Jánovým krstom až do dňa, keď bol od nás vzatý, aby sa jeden z nich stal s nami svedkom jeho zmŕtvychvstania.“ tak postavili dvoch: Jozefa, ktorý sa volal Barsabáš, s prímením Justus, a Mateja. A modlili sa: „Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí; ukáž, ktorého z týchto dvoch si si vyvolil, aby zaujal miesto v tejto službe a apoštoláte, ktorým sa Judáš spreneveril, aby odišiel na svoje miesto.“ Potom im dali lósy a lós padol na Mateja. I pripočítali ho k jedenástim apoštolom. (Sk 1,13-26)


Kritériá Cirkvi. Peter predstavil kritériá Cirkvi: apoštolom môže byť len jeden z mužov, ktorí môžu svedčiť o Kristovom zmŕtvychvstaní, lebo boli celé tie tri roky s Kristom, pri všetkých tých kľúčových momentoch. A aké kritériá kladie Cirkev na krstného rodiča? Pokrstený, pobirmovaný, katolík, aspoň šestnásť ročný, ktorý sa môže osobne zaručiť za katolícku výchovu dieťaťa. Preto Cirkev nepoveruje úlohou krstných rodičov tých, ktorí niektoré z kritérií nespĺňajú. Najčastejším dôvodom je dnes pôsob života, ktorý je v nesúlade s učením evanjelia – vzdialenie sa od náboženskej praxe, nemanželský život a podobne. Ešte podotýkam, že každý má mať jedného krstného otca a (alebo) jednu krstnú matku, nie však dve krstné mamy alebo otcov. Nekatolík môže byť len svedkom krstu, ale len v dvojici s krstnou matkou alebo otcom.

Vaše kritériá. Petrove kritériá značne zmenšili okruh kandidátov. No z textu je zrejmé, že komunita pridala aj ďalšie a spoločne uvažovali, kto sa na tú službu najviac hodí. A kto sa najviac hodí za krstného rodiča pre vaše dieťa? Určite by to mal byť človek, s ktorým ste si blízki, ktorý vás podporí, podrží a keď bude treba aj zastúpi vo výchove. Jednoducho človek, ktorému môžete zavolať a vysťažovať sa, keď vám budú deti prerastať cez hlavu. Vyberte si človeka, ktorý privedie vaše dieťa ku priateľstvu s Kristom.

Na rozprávaní ma najviac fascinuje, že Jeruzalemská komunita nechala Bohu posledné slovo. Potom, čo vybrali najlepších z najlepších sa opäť modlia. Ak ste sa ešte nerozhodli, pridajte dnes krátku modlitbu za správnu voľbu. Ak ste už vybrali, proste o požehnanie pre krstných rodičov.

Pane, ty poznáš srdcia všetkých ľudí; ukáž nám, koho si si vyvolil, aby privádzal naše dieťa ku vzťahu s tebou a učil ho životu viery. Veď nás, aby sme sa rozhodli podľa tvojej vôle. Amen.

Vedeli ste, že...

  • Vo Svätom Písme ešte zmienku o krstných rodičoch nenachádzame. No hovorí sa tu o ľuďoch, ktorí takúto úlohu určite plnili. Prečítajte si v Skutkoch apoštolov o kresťanovi menom Barnabáš. V Jeruzalemskej komunite ho poznali ako štedrého darcu a empatického človeka, čím si vyslúžil prímenie Syn útechy. (Sk 4,36). Bol to on, kto sa ujal novoobráteného Šavla, keď sa ho ostatní báli a nedôverovali mu (Sk 9,26-28) a sprevádzal ho v prvých rokoch na ceste viery v Krista, aby sa s ním nakoniec vybral aj na prvú misijnú cestu (Sk 13,1n).
  • Vzácny je aj príklad manželského páru Priscilly a Akvilu. Hoci sami boli prenasledovaní pre vieru a museli emigrovať z vlasti (Sk 18,1), neváhajú sa ujať mladého Žida Apolla a poučiť ho vo viere (Sk 18,24-28). Prečítajte si ich životopis na zivotopisysvatych.sk.