Choď, ži a staň sa

Pri krste dospelých vždy spievame litánie ku všetkým svätým. Vzývame viac než sedemdesiat svätcov a svätíc, laikov i duchovných, mučeníkov, učiteľov Cirkvi aj ženy v domácnosti či robotníkov. A ku každému menu pridávame zvolanie "oroduj za nás". Pri krste detí nahrádza litánie krátke vzývanie svätých. No význam je ten istý. Orodujte za nás.

Mimochodom aj dnes oslavujeme niektorého svätého. Nájdite si na stránke zivotopisysvatych.sk jeho meno a do jeho ochrany zverte dnešný deň. Prosby o príhovor niektorých svätých nájdete aj na stránke modlitba.sk.


Svätý(á) M*, zverujem svoju rodinu, všetkých mojich drahých, všetky moje plány i obavy tvojmu príhovoru u Nebeského Otca. Oroduj za nás. Amen.

* - doplňte meno svätca.

Potrebujeme svätých

Boh túži po vašej svätosti. Na piatich rôznych miestach Knihy Levitikus (štvrtá starozákonná kniha) opakuje: „Buďte svätí, lebo ja som svätý!“ (Lv 11,45) Boh posiela Mojžiša s poslaním: „Hovor celej izraelskej pospolitosti a povedz im: Buďte svätí, lebo ja, Pán, váš Boh, som svätý!“ (Lv 19,2) Myslím si, že to isté chce povedať aj vám: Choďte a vychovajte svoje deti tak, aby boli sväté ako som svätý ja, váš Boh.

Ale čo to znamená byť svätý? Matthew Kelly hovorí, že svätý je človek, ktorý sa stal najlepšou verziou svojho ja. Boh nás nestvoril ako dokončené bytosti ale vložil do nás obrovský potenciál možností. Byť svätým znamená stať sa najlepšou zo všetkých možných verzií seba. A čím viac sa približujeme k tej najlepšej verzii, tým je naše šťastie trvalejšie a náš život dostáva hlbší zmysel.

Vaše dieťa potrebuje svätých. No nielen tých, ktorých Cirkev po dôkladnom preskúmaní života za takých vyhlásila. Potrebuje tiež svätých rodičov.

Do vzývania svätých pri krstnom obrade možno vložiť mená patrónov dieťaťa. Pouvažujte, ktorým svätým zveríte vášho syna či dcérku.