Zbroj a výcvik

Anglický spisovateľ C.S. Lewis v jednej zo svojich kníh hovorí, že žijeme na nepriateľskom území. V prvej knihe Svätého Písma (Genezis) čítame, ako do tohto dobrého, Bohom stvoreného sveta vpustili prví ľudia zlo. Od toho okamihu si Diabol robí nárok na tento svet a na všetko, čo doň patrí. Vrátane nás. Preto sa rodíme na tento svet poznačení jeho ohavným znamením, dedičnou vinou či hriechom, ktorý zmýva voda krstu. Ba čo viac, v krste a birmovaní sme tiež v Duchu Svätom „označení pečaťou na deň vykúpenia“ (Ef 4,30).

Požehnajte dnes svoje dieťatko slovami:


Nech ťa posilňuje sila Krista, nášho Spasiteľa. Amen.

Potrebujeme výcvik aj výzbroj

Len si to predstavte, žijeme s Božou pečaťou vo svete, ktorý okupuje Diabol. Pre nás je tá pečať neviditeľná, ale pre neho nie. Prijať krst znamená vzbúriť sa proti nepriateľovi, ktorý má vo svete väčšinu a moc, o akej sa nám ani nesnívalo. Prijať krst znamená verejne sa prihlásiť k odboju. A Diabol nebojuje ani čestne, ani milosrdne. Nakoniec jeho pokúšania a navádzania na hriech sú našou každodennou skúsenosťou.

Aj vaše dieťa sa stane súčasťou takéhoto odboja a Cirkev mu poskytne všetku prirodzenú i nadprirodzenú pomoc, ktorou disponuje. Pomazanie olejom katechumenov, ktorého symbolika mimochodom vychádza z vojenskej praxe, symbolizuje nadprirodzenú milosť. Preto kňaz pri pomazaní vášho dieťaťa povie: „Nech ťa posilňuje sila Krista, nášho Spasiteľa.“

Vaše dieťa prežije svoj život na území okupovanom tým najhorším nepriateľom. Nie je vo vašej moci zmeniť celý svet. Ale môžete meniť svoj domov, miesto, kde bude žiť váš syn či dcéra minimálne nasledujúcich 18-19 rokov. Môžete svoj domov vybudovať ako ostrovček Božieho kráľovstva.

Vo vašej moci nie je ani uchrániť dieťa pred pokúšaním Zlého. Ale v Božej moci áno. Myslite na to, keď budete každý deň v modlitbe Otče náš odriekať slová „neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás Zlého.“

Často proste Boha, aby vyzbrojil vaše dieťa do boja, ktorý ho čaká. Môžete tak urobiť aj formulou z obradu pomazania: „Nech ťa posilňuje sila Krista, nášho Spasiteľa.“

Vedeli ste, že...

  • Aj zlí duchovia potrebujú občas poradiť od skúsenejších. Teda aspoň podľa C.S.Lewisa, ktorý vo svojej knihe Rady skúseného diabla zverejnil fiktívne listy ostrieľaného pokušiteľa Krutodlaka jeho synovcovi Svrabomilovi. Kniha stojí za prečítanie.