Svätená voda

Podľa dávneho zvyku spomedzi znakov, ktoré Cirkvi slúžia na požehnanie veriacich, sa často používa voda. Požehnaná voda totiž pripomína veriacim Krista, ktorý je pre nás vrcholom Božieho požehnania. Pripomína nám tiež sviatosť krstu, v ktorom sme sa znovuzrodili z vody a z Ducha Svätého. Vždy, keď sme ňou pokropení touto, alebo keď ju používame so znakom kríža pri vstupe do chrámu či v našich domácnostiach, vzývame Pánovu pomoc, aby sme životom potvrdzovali sviatosť krstu, ktorú sme s vierou prijali.

TIP: Svätenú vodu si môžete vypýtať vo svojom farskom kostole. Zvyčajne ju žehnáme na Sviatok Zjavenia Pána (Traja králi) a na Veľkonočnú vigíliu.

Naši predkovia si osvojili pekný zvyk. Vo svojich domácnostiach mali pri vchodových dverách malú sväteničku s požehnanou vodou. Kto odchádzal z domu, namočil si prsty pravej ruky do svätenej vody a prežehnal sa. Tak si vyprosoval požehnanie pre cestu, ktorú mal pred sebou.

V mnohých domácnostiach tento zvyk zachovávajú aj dnes. Môžete sa k nim pridať. Pri odchode z domu môžete seba či svojich blízkych požehnať napríklad tými slovami:

  • Nech nám táto voda pripomenie náš krst i Ježiša Krista, ktorý nás vykúpil svojím krížom a zmŕtvychvstaním. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.
  • Otče, znamením tejto požehnanej vody oživ v nás milosť a radosť krstu, ktorý nás robí v Kristovi novými stvoreniami. V mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen.

TIP: Aj pre svoju domácnosť si môžete zadovážiť sväteničku. Kúpite ju v hociktorom obchode s devocionáliami, alebo v eshope. Napríklad aj tu.

Požehnaná voda má svoje miesto aj na Vianoce. Na štedrý večer, predtým ako rodina zasadne k slávnostnému jedlu, domáca pani berie nádobku so svätenou vodou a vetvičku vianočného stromčeka, s modlitbou prechádza po dome a kropí jednotlivé miestnosti. Tak v predvečer Narodenia Pána zvoláva požehnanie na svoju rodinu.

V našich rodinách sa tiež dodnes zachováva zvyk požehnávať príbytky v období Zjavenia Pána. Ak váš dom či byt ešte nie je požehnaný, poproste o túto službu svojho kňaza.